Yhteystiedot

Intopii-toimitusmalli

Intopii on kehittänyt prosessipohjaisen toimintamallin varmistaakseen korkealuokkaisen palvelun asiakkailleen. Internet ja intranet projektit hoidetaan Intopiissä seuraavalla tavalla.

Ensiaskel 1. Tutustuminen asiakkaan liiketoimintaan

Toiminta käynnistyy jommankumman osapuolen otettua yhteyttä. Keskustelemme tässä vaiheessa alustavasti yrityksenne taustoista ja tarpeista. Luonnollisesti esittelemme teille myös omaa toimintaamme ja internet teknologian mahdollistamia työvälineitä ja hyötyjä liiketoimintaan. Tutustuminen asiakkaan toimintaympäristöön on ensiarvoisen tärkeä edellytys onnistuneelle yhteistyölle.

Askel 2. Määritteleminen

Seuraavaksi määrittelemme tavoitteenne ja reunaehdot tulevalle inter-/intranet -ratkaisullenne. Tässä vaiheessa voimme pitää myös workshop -tyyppisen ideointipalaverin, jossa käsitellään verkkopalvelun kohderyhmät ja niille suunnattu sisältö sekä toiminnallisuus. Näin projektin laajuus selviää molemmille osapuolille. Alustavien määritysten perusteella laadimme teille tarjouksen hankkeen toteuttamisesta. Halutessanne jatkaa yhteistyötä laadimme toimitussopimuksen, josta käy ilmi osapuolten työnjako sekä projektin aikataulu ja arvioidut kokoniskustannukset.

Askel 3. Alustava malli

Määrittelyjen jatkuvasti tarkentuessa suunnittelemme sivustostanne alustavan mallin, johon te pääsette tutustumaan Intopii Oy:n kotisivuilla saamanne käyttäjätunnuksen avulla. Usein kokonaisuus tarkentuu tässä vaiheessa vielä huomattavasti, ja uusia ideoita tulee asioiden konkretisoituessa visuaaliseen muotoonsa. Malliin tehdään tämän jälkeen tarvittavia parannuksia ja viimeistelyjä. Neljäs askel käynnistyy osittain samanaikaisesti, sillä sisällön muoto ja määrä vaikuttavat olennaisesti mallin suunnitteluun.

Askel 4. Sisällöntuotanto ja toiminnallisuuden kehitys

Pääperiaatteenamme on, että asiakas tuottaa sisällön itse tai mainostoimiston avulla, mutta toki voimme osallistua sisällön tuottamiseen myös itse. Sivustoon voidaan sisällyttää esimerkiksi interaktiivista tuotetietoa, asiakaspalautejärjestelmiä tai keskustelufoorumeita.

Askel 5. Hyväksyntä ja lanseeraus

Ennen sivuston julkaisemista sisältö testataan ja hyväksytään. Lopputuloksen tulee vastata kaikkien osapuolien odotuksia. Kun uudet verkkosivut on hyväksytty, ne tuodaan valittujen kohderyhmien tietoisuuteen. Tämä tarkoittaa mm. sivujen löydettävyyden varmistamista hakukoneiden avulla.

Askel 6. Ylläpito ja päivitykset

On erittäin tärkeää, että tehdyt sivut pysyvät nopeatempoisenkin liiketoiminnan mukana. Innovatiivisten ratkaisujemme ansiosta sivujen päivittäminen on todella helppoa ja suurtenkin muutosten tekeminen sivuihin kohtuullisen vaivatonta. Tarjoamme teille kehittämämme työvälineet sekä koulutuksen niiden käyttöön. Palautteen avulla voimme jatkossa kehittää sivustojanne edelleen toimivampaan ja monipuolisempaan suuntaan.