Tuotteet

Internet-ratkaisuja

Intopii tarjoaa asiakkaittensa kokoluokan ja liiketoiminnan edellyttämiä internet-ratkaisuja sisältäen myös yrityksen sisäistä toimintaa tehostavat intranet-palvelut. Prosessipohjainen suunnittelu luo toimivan ratkaisun myös monilla paikkakunnilla toimivien yritysten myynnintuen järjestämiseen, asiakaspalautteen käsittelyyn, sisäiseen tiedottamiseen ja ohjeistamiseen tai vaikkapa kouluttamiseen. Näissä ratkaisuissa korostuvat tarpeellisuus, käytettävyys, visuaalisuus ja ylläpidettävyys. Vankka kokemus luo onnistumiselle pohjan.

Tietotekniikan palveluita

Monet tietotekniikkaan liittyvät asiat aiheuttavat pk-yrityksille turhaa päänvaivaa, huolta ja ahdistusta. Siksi Intopii ojentaa asiakkailleen auttavan kätensä myös näissä asioissa.

Kaiken tämän perustana on tekemämme liiketoiminnan vaatimukset huomioiva tarvekartoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Intopii hankkii asiakkaalle ajanmukaiset tiedot potentiaalisista tuotteista ja palveluista, sekä tukee tuotteiden ja palveluiden valinnassa. Seuraamme käyttämienne tuotteiden ja palveluiden kehittymistä ja päivitämme ne vastaamaan kulloistakin tilannettanne.

Näin asiakkaamme saavat tuekseen heidän tarpeidensa pohjalta toimivan IT-alan ammattilaistiimin, ja asiakasyritys pystyy keskittymään omaan ydinosaamiseensa.

Ohjelmistoja

Intopii tekee räätälöityjä ohjelmistoja eri toimialoilla toimivien asiakkaiden ydinliiketoiminnan tueksi. Hyödynnämme ohjelmistoissamme älykkäitä ja mukautuvia teknologioita, jotka sopeutuvat käyttäjien tarpeisiin ja tuottavat monipuolista informaatiota liiketoiminnan tukemiseksi.

Kaikki tuotteet ja palvelut suoritamme laatujärjestelmämme projektitoimintamallin mukaisesti varmistuaksemme asiakkaidemme saaman palvelun korkealuokkaisesta tasosta.

Copyright © 2001-2003 Intopii Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.