Osaaminen

Intopiistä on moneksi. Monipuolisen ja laaja-alaisen osaamisemme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme aina tehokkaita ja perustellusti oikeita ratkaisuja. Oheiseen listaan olemme koonneet muutamia avainosaamisalueitamme.

Liiketoiminta

 • projektihallinta
 • tuotteistaminen
 • laatujärjestelmät ja -tekniikat
 • prosessikehitys
 • liiketoimintakonseptit

Teknologiat

 • internet- ja www-tekniikat
 • relaatiotietokannat
 • xml
 • konenäköjärjestelmät
 • älykkäät järjestelmät

Markkinointi

 • markkinointistrategiat
 • asiakastarpeiden kartoitus
 • graafinen suunnittelu
 • yrityskuvan suunnittelu

Copyright © 2001-2018 Intopii Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.