FRWD Technologiesin

Oululaiset urheiluteknologian edelläkävijät Intopii Oy ja FRWD Technologies Ltd. vievät urheiluelämyksen mittaamisen tarkkuuden astetta pidemmälle. Yritykset ovat tehneet sopimuksen pitkäjänteisestä tuotekehitysyhteistyöstä. Sopimuksen myötä Intopii tulee vastaamaan FRWD:n tuotteiden poikkeuksellisen mittaustarkkuuden perustana olevien tiedon suodatus- ja käsittelymenetelmien suunnittelusta.

Julkistetun yhteistyön ensimmäinen tulos on FRWD Urheilusuorituksen Tallennin (FRWD Sport Performance Recorder), markkinoiden monipuolisin ja tehokkain tuote urheilusuorituksen tarkaksi mittaamiseksi ja analysoimiseksi.

FRWD Urheilusuorituksen Tallennin on urheiluteknologian huipputuote, joka on kehitetty yhteistyössä urheilun ammattilaisten kanssa. Ensimmäistä kertaa samaan tuotteeseen on kyetty yhdistämään kolme urheilusuorituksen analysoinnin kannalta keskeistä ominaisuutta: GPSpaikannukseen perustuva reitin, nopeuden ja kuljetun matkan mittaus, ilmanpaineeseen perustuva tarkka korkeuden mittaus sekä sykkeen mittaus. Näiden kolmen teknologian yhdistäminen tarjoaa käyttäjälleen ennennäkemättömät mahdollisuudet suoritusten helppoon mittaamiseen, toistamiseen, analysointiin, vertailemiseen ja uudelleen kokemiseen.

– Keskeinen tekninen innovaatio tuotteessa on GPS:n paikkatiedon ja barometrin korkeustiedon yhdistäminen tarkaksi kolmiulotteiseksi sijainniksi. Satelliitista saatava GPS-paikkasignaali on varsinkin pohjoisilla leveysasteilla kohinaista, eikä sitä voida käyttää sellaisenaan. Lisäksi GPS:n antama arvio korkeudesta on epätarkka, kertoo FRWD Technologiesin teknologiajohtaja sekä tuotteen keksijä ja kehittäjä Ville Kampman.

Intopii suunnitteli ja toteutti FRWD:n tuotteen vaatimat signaalin suodatus- ja käsittelymenetelmät yhteistyössä FRWD Technologiesin kanssa.

– Kolmiulotteinen sijainti saadaan nyt laskettua poikkeuksellisen tarkasti yhdistämällä barometrin avulla laskettu korkeus satelliittien konstellaation ja mittauksen virhearvioiden perusteella suodatettuun paikkasignaaliin, kuvailee Intopiin teknologiajohtaja Topi Mäenpää mittaustarkkuuden taustalla olevaa teknologiaa jämför lån på pengaro.se.